Introductie

Ik ben een pionier,een vrouw met een missie, mijn passie is mijn werk. Mijn werk bestaat vooral uit het opzetten en uitvoeren van innovatieve projecten in de gezondheidszorg. Binnen de doelgroep mensen met verstandelijke beperking werk ik het liefst voor diegenen die hulp het hardst nodig hebben omdat zij naast een verstandelijke beperking ook nog andere hindernissen in hun leven tegenkomen. Dat zijn vooral multiproblemgezinnen van allochtone afkomst.

Voor hen heb ik een eigen methode ontwikkeld, die ervoor zorgt dat er goede relaties ontstaan tussen zorgvrager en zorgverlener. Daardoor wordt hulpverlening pas mogelijk. Met dit soort thema’s heb ik al enkele organisaties opgestart. Momenteel is Unal zorg mijn grootste project.

Ook geef ik trainingen, lezingen en informatiebijeenkomsten over interculturalisatie binnen de gezondheidszorg. Meestal voor scholen, instellingen of andere organisaties die hun werkwijze willen verbeteren door aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Tenslotte heb ik het boek "De nootjes van het huwelijk" geschreven. Dit gaat over mijn eigen leven en maakt duidelijk waarom interculturalisatie zo vreselijk belangrijk is.

 

tijdlijn3