Zorgprof

Ontstaan uit kwaadheid

Aysel was inmiddels door de omstandigheden "vanzelf" de zorg ingerold. 'Ik heb nooit een bewuste keuze voor het werk gemaakt; dat is ontstaan uit kwaadheid. Ik heb in feite mijn dagelijkse bezigheden -zorgen voor m'n broertje- geprofessionaliseerd.'En daar bleek ze de juiste kwaliteit voor te hebben. Ze ging bij een instelling werken als bemiddelaar, maar was het te vaak niet eens met het beleid. 'Toen ben ik zelf een belangenvereniging gestart waar ik voorlichting gaf. Dat typeert mij; 'ik maak van elke crisis een kans.' Het levensverhaal van Aysel is niet om vrolijk van te worden (mishandeling. doodsbedreiging, verwaarlozing, ze schreef er zelfs een boek over), maar van jammeren moet ze niks hebben. 'Ik heb ervaren dat ik uit elke tegenslag sterker tevoorschijn kom. Ik ben niet bang om mezelf in de zee te gooien en niet precies te weten waar ik aan land kom. Die instelling ik ook mee in mijn bedrijf'

Ongewilde doelgroep

Durf en doorzettingsvermogen kon Aysel Dibudak goed gebruiken toen ze in 200S starte met Unal Zorg. Aanleiding was de kennismaking met een jongen die net als haar broertje destijds op straat was gezet door de zorginstelling. Ze werd zijn bemiddelaar en merkte dat ze er beter in was om het werk zelf te doen dan om alleen maar voorlichting te geven 'Ik wilde een instelling opzetten met een uniek: zorgaanbod; het aanbod dat ik zo gemist had voor mijn broertje.

Dagopvang, langdurige opvang, kleinschalige woonvoorzieningen en ambulante begeleiding voor verstandelijk beperkte mensen die vaak in hun familie te maken hebben met multi-problematiek. En dan ook nog met een multiculturele afkomst. Dat is echt een ongewilde groep maar wel een die bestaat, zeker in een stad als Amsterdam. Ik koos een naam die mij er elke dag als ik opsta direct aan herinnert waarvoor ik dit doe: Unal, de naam van mijn broertje.

Onderweg leren

Met een naam, heb je nog geen onderneming. En veel ervaring met het opzetten van een particuliere zorginstelling- iets anders dan een thuiszorginstelling- is er niet. 'Nee, er bestaat geen handboek voor startende zorgaanbieders. Je leert onderweg. Ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat er weliswaar een vrije markt is. maar dat de grote zorginstellingen veel macht hebben. Onze particuliere klanten, die vanuit een PGB (persoonsgebonden budget) betalen, hebben ons de eerste tijd op de been gehouden. Sinds 2008 zijn we een AWBZ-insttelling. Dat is prettig, omdat men je dan als marktpartij serieus neemt. Zo serieus dat Unal Zorg in 2008 de Zorgverbeteraarsprijs won, een prijs die Agis jaarlijks uitlooft om innovaties en verbeteringen in de zorg te stimuleren.